One day with TOHO’s Production Leader ติดตามชีวิตหนึ่งวันของหัวหน้างาน แผนก Production บริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND)

ในโรงงานผลิต กำลังสำคัญที่ทำให้กระบวนการผลิตขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่นนั้น นอกจากจะวิศวกรแล้ว พนักงานฝ่ายผลิต หรือ Operator ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความสำคัญเช่นกัน ในบทความนี้ เราได้มีโอกาสติดตามชีวิตหนึ่งวันของคุณนิยม วงษ์จูม ตำแหน่งหัวหน้างาน แผนก Production 2 มาตามไปดูกันว่าในหนึ่งวันของพนักงานฝ่ายผลิตมีกิจกรรมอะไรบ้าง


การทำงานในฐานะหัวหน้างาน เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า เวลา 6:55 น. เพื่อเตรียมตัวในการประชุมเช้า


ช่วงเช้า – กิจกรรมแรกในการทำงานคือการประชุมเช้าร่วมกับพนักงานในแผนก โดยจะแจ้งข่าวสารสำคัญและแผนการผลิตในวันนั้นๆ
– หลังจากนั้น เดินตรวจในไลน์การผลิต เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องจักรที่จะใช้ในการผลิต
– นำจำนวนยอดพนักงานไปกรอกลงในระบบเพื่อตรวจสอบว่ายอดของพนักงานสอดคล้องกับแผนการผลิตในวันนั้นๆหรือไม่
– ในระหว่างวันจะมีการเดินตรวจสอบความเรียบร้อยในการไลน์การผลิต เพื่อสุ่มตรวจชิ้นงานว่าได้ตามมาตรฐานหรือไม่

พักกลางวัน
ช่วงบ่าย – สอนงานพนักงานที่ปฎิบัติงานในไลน์ผลิต เพื่อให้มาทำงานในหน้าที่ Setting โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานให้กับพนักงาน
– ก่อนเลิกงานจะทำการตรวจสอบอุปกรณ์การทำงานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในวันถัดไป


สำหรับการทำงานในแผนก Production 2 นั้น เป็นการทำงานร่วมกับเครื่องกลึงอัตโนมัติ CNC โดยพนักงานมีหน้าที่ในการตัดตกแต่งชิ้นงานเพิ่มเติมในส่วนที่เครื่องจักรไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งคุณนิยมในตำแหน่งหัวหน้างานมีหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานให้สามารถทำงานในตำแหน่ง Setting ได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความสามารถของพนักงาน และยังเป็นการกระจายความเสี่ยงในการทำงานตามนโยบายของบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานแทนกันได้ในกรณีขาด ลา หรือมาสายTOHO Industrial (Thailand)

▲ หน้าที่ของหัวหน้างานที่ต้องตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานและสอนงานให้กับพนักงาน


การทำงานในฐานะหัวหน้างาน คุณนิยมกล่าวว่า “รู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ทำให้หัวหน้าเห็นถึงความสำคัญและศักยภาพในการทำงานของเราค่ะ บรรยากาศการทำงานในแผนกดี เพราะมีแต่รุ่นน้องที่สอนงานง่าย พร้อมเรียนรู้การและรับฟังคำแนะนำ นอกจากนี้การทำงานในบริษัท TOHO ยังได้รับโอกาสอื่นๆที่จะสามารถนำไปปรับใช้และต่อยอดความรู้ความสามารถของเราได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การได้ไปอบรมและศึกษางานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 สัปดาห์อีกด้วยค่ะ”


นิยม วงษ์จูม / Niyom Wongjoom
หัวหน้างาน แผนก Production 2

เข้าทำงานในบริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) เมื่อปี 2552 ในตำแหน่งพนักงาน หลังจากนั้นได้เลื่อนตำแหน่งอย่างต่อเนื่อง
เดือนเมษายน ปี 2565 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น หัวหน้างาน (Leader) แผนก Production 2 หน้าที่รับผิดชอบ ดูแลพนักงานในไลน์การผลิตและวางแผนการผลิต