เปิดรับสมัคร วิศวกรซ่อมบำรุง 1 ตำแหน่ง

  • จบการศึกษาทางด้านวิศวกรรม อาทิเช่น สาขา Mechanical Electrical Maintenance or related
  • อายุระหว่าง 22-25 ปี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
  • สามารถเข้ากะได้
  • รับเฉพาะผู้ชายเท่านั้น