กิจกรรม CSR บริจาคเครื่องปรับอากาศให้ 3 สถานที่ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

เนื่องด้วยทางผู้บริหาร บริษัทโตโฮ ฯ ได้คำนึงถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เพื่อเป็นการคืนกำไรให้แก่สังคมและเพื่อการพัฒนาธุรกิจและสังคมให้ก้าวหน้า ทางบริษัทโตโฮฯ จึงได้จัดกิจกรรม CSR บริจาคเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง ให้แก่สถานที่ ที่มีความต้องการ ทั้งหมด  3 แห่ง คือ                   

1. โรงเรียนวัดบัวขวัญ จำนวน 2 เครื่อง                                                                                                        

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายเกาะ จำนวน 2 เครื่อง                                                  

3. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้าน  กึ่งวิถี (หญิง) จำนวน 2 เครื่อง