บทความจากผู้บริหาร Mr.Naoki Tsuda เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจของToho Industry Thailand ผู้ผลิตชิ้นส่วนทองเหลืองสำหรับเครื่องปรับอากาศของ

พวกเรามีความยินดีที่บริษัทของเราจะครบการก่อตั้งบริษัทพร้อมก้าวเข้าสู่ปีที่25 ขอขอบพระคุณทุกการสนับสนุนจากลูกค้า, บริษัทคู่ค้าและผู้ถือหุ้นและเราจะไม่สามารถพัฒนามาถึงจุดนี้ได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพนักงานทุกคนของโตโฮ ผมจึงขอใช้พื้นที่ตรงนี้ ในการอธิบายนโยบายในการบริหารของผมให้ทุกท่านทราบครับ

ข้อแรก สร้างบริษัทให้เป็นบริษัทที่เห็นความสำคัญของพนักงานทุกคนที่ทำงานที่โตโฮ นอกจากนี้ บริษัทโตโฮได้รับโอกาสมาทำงานในประเทศไทยจึงต้องมีความถ่อมตัวอยู่เสมอ อีกทั้งการจ้างงานคนไทย, การสร้างความสำเร็จและการจ่ายภาษีอย่างถูกต้อง จะเป็นส่วนช่วยในการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น ซึ่งภายในบริษัทจะมีคนญี่ปุ่นเพียง 2 คนเท่านั้นคือผมและผู้จัดการโรงงาน ซึ่งเราจะจ้างงานคนไทยอย่างต่อเนื่องโดยไม่เพิ่มจำนวนพนักงานชาวญี่ปุ่น อีกทั้งเรายังมีกรรมการบริหารซึ่งเป็นคนไทยอีกด้วย โดยภายในบริษัทจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ผมจะขออธิบายเกี่ยวกับเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรภายในบริษัทครับ

เกรดการประเมิน จะมี A・B・C・D

เกรดA คือ ผู้ที่มีไอเดียใหม่ๆที่น่าสนใจมานำเสนออยู่เสมอ
เกรดB คือ ผู้ที่ทำตามนโยบายที่กำหนดได้100%
เกรดC คือ ผู้ที่ทำตามนโยบายที่กำหนดได้ 80%
เกรด D คือ ผู้ที่ทำตามนโยบายที่กำหนดได้ 60%

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พนักงานของโตโฮทุกคน จะสามารถเป็นผู้ที่ได้รับเกรด A กันทุกคน

พื้นที่การทำงาน ในส่วนของห้องประชุมและห้องทำงานของผม ตั้งใจให้เป็นห้องผนังกระจกและประตูห้องจะเปิดอยู่ตลอดเวลา เพื่อรอรับข้อเสนอแนะดีๆจากทีมงานของผม ผมรอคอยเสมอที่จะให้ทุกคนมาเยี่ยมเยียนที่ห้องทำงานของผมครับ

อีกทั้งเพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถอุทิศเวลาเพื่อการทำงานได้อย่างเต็มที่ จึงได้ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น ในโซนออฟฟิศได้ติดกระจกหนา 2 ชั้น เพื่อลดเสียงรบกวน,ทาสีฉนวนกันเสียง, สีฉนวนกันความร้อนที่หลังคาและผนัง เพื่อลดเสียงรบกวนและความร้อน รวมทั้งโรงอาหารใหม่จะช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานสำหรับทุกคนและจะเป็นที่ที่สะดวกสบาย นอกจากนี้ทางบริษัทยังให้พนักงานหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์และจัดให้มีช่วงวันหยุดยาวของญี่ปุ่นในช่วงเดือนสิงหาคมอีกด้วย โดยวันหยุดยาวในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ พนักงานค่อนข้างรู้สึกดี ที่สามารถใช้ช่วงเวลานี้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดได้

สุดท้ายนี้ขอฝากถึงนักศึกษาที่ต้องการเข้ามาฝึกงาน เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานกับบริษัทโตโฮ ทางบริษัทของเรามีระบบ Internship ที่ยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากมีผู้สนใจจะมาฝึกงานกับเรา ขอฝากบริษัทโตโฮด้วยครับ

NAOKI TSUDA / Managing Director
เกิดเมื่อเดือนเมษายน ปี 1950 สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย KEIO คณะนิติศาตร์สาขารัฐศาสตร์
ในปี 1974 ได้เข้าทำงานที่บริษัท Marubeni แผนกกลุ่มโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก หลังจากนั้นได้ไปประจำการที่ต่างประเทศ อาทิ อเมริกา, อังกฤษ และในปี 2003 ได้ดำรงตำแหน่งประธานบริษัทMarubeni India