ผลิตภัณฑ์ของเราใช้วัสดุคุณภาพสูงที่สามารถจัดหาได้จากบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นและไทย โดยเรามีสต็อกสินค้ามากมายและพร้อมเลือกวัสดุที่เหมาะสมตามแบบและ Specification ของลูกค้า
นอกจากผลิตภัณฑ์ของเราจะตรงตามมาตรฐาน JIS แล้ว เรายังผลิตชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์และชุบชิ้นงาน เป็นต้น พร้อมกันนี้เรายังทำการตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องวัด 3 มิติ และดำเนินการตรวจสอบประเภทต่าง ๆ โดยดำเนินการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดผ่านการตรวจสอบด้วยสายตาครั้งละรายการ ซึ่งหัวข้อในการตรวจสอบจะขึ้นอยู่กับชิ้นงานนั้น ๆ

Union

Union คุณภาพสูง
เหมาะสำหรับเครื่องปรับอากาศ

ข้อต่อยูเนี่ยนคุณภาพสูงสำหรับการเชื่อมท่อทองแดงที่เป็นทางผ่านของลมและสารทำความเย็น โดยเป็นข้อต่อ (เกลียวนอก) ที่ใช้ประกอบกับ Flare Nut ซึ่งสามารถประกอบแยกได้ ใช้ทองเหลืองเป็นวัตถุดิบ มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่


วัตถุดิบ: ทองเหลือง

ทางบริษัทของเรามีกระบวนการควบคุมไม่ให้เกิดชิ้นงานผิดรูปหรือเกิดรอยขีดข่วน ซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ประกอบและเกิดการรั่วไหลได้ ทั้งนี้เราได้ควบคุมตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้ามา กระบวนการผลิตภายใน และตรวจสอบการส่งมอบโดยแผนกควบคุมคุณภาพของเรา

Flare Nut

Flare Nut คุณภาพสูง
เหมาะสำหรับเครื่องปรับอากาศ

Flare Nut เป็นชิ้นส่วนที่ประกอบกับท่อทองแดง โดยฝั่งหนึ่งที่เป้นทางผ่านของลมและสารทำความเย็น และอีกฝั่งประกอบกับข้อต่อยูเนี่ยน ซึ่งลักษณะของ Flare Nut จะคล้ายกับนอตตัวเมีย (เกลียวใน) มีทั้ง Flare Nut แบบธรรมดาและแบบเจาะรูสำหรับน้ำยาแอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อ ซึ่งทางบริษัทเราสามารถผลิตได้ทั้ง 2 แบบเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่


วัตถุดิบ: ทองเหลือง

ทางบริษัทของเรามีกระบวนการควบคุมไม่ให้เกิดชิ้นงานผิดรูปหรือเกิดรอยขีดข่วน ซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ประกอบและเกิดการรั่วไหลได้ ทั้งนี้เราได้ควบคุมตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้ามา กระบวนการผลิตภายใน และตรวจสอบการส่งมอบโดยแผนกควบคุมคุณภาพของเรา

Distributor

Distributor สำหรับเครื่องปรับอากาศ

Distributor เป็นชิ้นส่วนสำหรับกระจายลมและสารทำความเย็นผ่านท่อทองแดงต่างๆตามจำนวนรูที่มีอยู่ในตัว Distributor โดยลักษณะการไหลจะไหลผ่านท่อทองแดงที่ประกอบกับ Flare Nut ผ่านมาที่ข้อต่อยูเนี่ยน ผ่านต่อไปยังท่อทองแดง และเข้าสู่ Distributor จากนั้นจะกระจายไปตามท่อทองแดงหลายท่อ หรือที่เรียกว่า Capillary ที่มาประกอบเข้ากับตัว Distributor ใช้ทองเหลืองเป็นวัตถุดิบ หรือนำไปชุบทองแดงก็ได้เช่นกัน ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่


วัตถุดิบ: ทองเหลือง *ชุบทองแดงก็ได้เช่นกัน

ทางบริษัทของเรามีกระบวนการควบคุมไม่ให้เกิดชิ้นงานผิดรูปหรือเกิดรอยขีดข่วน ซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ประกอบและเกิดการรั่วไหลได้ ทั้งนี้เราได้ควบคุมตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้ามา กระบวนการผลิตภายใน และตรวจสอบการส่งมอบโดยแผนกควบคุมคุณภาพของเรา

Orifice

Orifice ที่ทำจากทองเหลือง
สำหรับเชื่อมท่อทองแดงและเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆ

Orifice เป็นชิ้นส่วนที่ประกอบเข้าไปข้างใน Distributor เปรียบเสมือนกับตัวเปลี่ยนแรงดันของลมและสารทำความเย็น อีกทั้งยังเป็นเหมือนกับ Stopper ให้กับท่อทองแดงที่มาประกอบเข้ากับ Distributor ใช้ทองเหลืองเป็นวัตถุดิบ หรือนำไปชุบทองแดงก็ได้เช่นกัน ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่


วัตถุดิบ: ทองเหลือง *ชุบทองแดงก็ได้เช่นกัน

ทางบริษัทของเรามีกระบวนการควบคุมไม่ให้เกิดชิ้นงานผิดรูปหรือเกิดรอยขีดข่วน ซึ่งสิ่งเหล่านั้นจะทำให้ประกอบและเกิดการรั่วไหลได้ ทั้งนี้เราได้ควบคุมตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้ามา กระบวนการผลิตภายใน และตรวจสอบการส่งมอบโดยแผนกควบคุมคุณภาพของเรา

Inlet tube

ท่อเหล็กสำหรับคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ

Inlet tube หรือ ท่อเหล็กสำหรับคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ เป็นหัวใจสำคัญสำหรับเครื่องปรับอากาศ โดยเป็นท่อที่ต่อเข้ากับคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ ซึ่งคอมเพลสเซอร์คือตัวอัดสารทำความเย็น แล้วส่งต่อผ่านชิ้นส่วน Inlet tube เพื่อจ่ายสารทำความเย็น ผ่านท่อทองแดงไปยังระบบ Condensing ใช้วัตถุดิบหลักเป็นเหล็ก + ชุบทองแดง


วัถุดิบ: เหล็ก + ชุบทองแดง

เราดำเนินการตั้งแต่กระบวนการแปรรูปเทอร์มินอล การดัด การแปรรูปแบบพิเศษ การเชื่อม และการปรับปรุงสภาพพื้นผิว