ผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศที่สนับสนุนระบบปรับอากาศทั่วโลก
ด้วยนโยบาย “คุณภาพที่เป็นเลิศ” และ “การจัดส่งที่แม่นยำ”

บริษัท โตโฮ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนทองเหลืองเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย
บริษัทพร้อมส่งมอบชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงอย่างรวดเร็วที่สอดคล้องตาม Drawing และ Specifications ที่ได้รับจากลูกค้า

Company Outline

ชื่อบริษัท
บริษัท โตโฮ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
ที่ตั้ง
27/12 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
วันที่จดทะเบียน
11 เมษายน 2538
วันที่ก่อตั้ง
1 ธันวาคม 2538
รายละเอียดของธุรกิจ
ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ
ทุนจดทะเบียน

25,000,000 บาท

บริษัท โตโฮ อินดัสทรี จำกัด 90% (ประเทศญี่ปุ่น)

บริษัท วิภาพลสมบัติ จำกัด 10%

ประธานบริษัท
นายทาเคฮารุ นากามูระ
กรรมการผู้จัดการ
นายชินยะ ซาคาโมโตะ
กรรมการ

นายทาเคฮารุ นากามูระ

นายโทโมยูกิ นากามูระ

นายฮิโรทากะ นากามูระ

นายชินยะ ซาคาโมโตะ

นายกำพล เสรฐภักดี ( บริษัท วิภาพลสมบัติ จำกัด )

นายสุรพงศ์ เสรฐภักดี ( บริษัท วิภาพลสมบัติ จำกัด )

HISTORY

ตุลาคม 1938
เริ่มกิจการที่เขตนากาเมะกุโระ จังหวัดโตเกียว
มีนาคม 1960
ก่อตั้งบริษัท Toho Kogyo จำกัด (เมืองฟูจิโนะมิยะ จังหวัดชิซูโอกะ)
กรกฎาคม 1985
ก่อตั้งโรงงานที่จังหวัดชิซูโอกะ
เมษายน 1995
ก่อตั้งบริษัท บริษัท โตโฮ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด (จังหวัดปทุมธานี)
พฤษภาคม 2005
เพิ่มกำลังการผลิต พร้อมกับขยายโรงงาน
กรกฎาคม 2007
ได้รับการรับรอง ISO9001
กรกฎาคม 2008
ได้รับการรับรอง ISO14001
ตุลาคม 2011
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม
พฤษภาคม 2012
เพิ่มกำลังการผลิต พร้อมกับขยายโรงงาน
กันยายน 2019
ปรับปรุงโรงงาน โรงอาหาร คลังสินค้า และอื่นๆ
เมษายน 2021
ครบรอบ 25 ปี
สิงหาคม 2021
ก่อสร้างสำนักงาน
มีนาคม 2024
ขยายอาคาร

MD MESSAGE

“ถ้าหากเป็นชิ้นส่วนทองเหลืองสำหรับเครื่องปรับอากาศ จะต้องเป็น TOHO” เพื่อได้รับการประเมินจากลูกค้า เราจึงมุ่งเน้นเพื่อผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพสูง และยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัท “TOHO” ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1938 หลังจากนั้นเป็นระยะเวลากว่า 80 ปี บริษัทได้แสวงหาเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะที่ดีที่สุดของโลก และได้มีส่วนร่วมในวงการอุตสาหกรรมด้วยการสนับสนุนชิ้นงานขึ้นรูปโลหะที่มีคุณภาพสูง

ในปี 1995 บริษัทได้เข้ามาในประเทศไทย และด้วยนโยบาย “คุณภาพที่ดีเลิศ” และ “การจัดส่งที่แม่นยำ” เราได้ให้การสนับสนุนด้านเครื่องปรับอากาศทั่วโลกผ่านชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ
บริษัทของเรานั้น มีการผลิตใบมีดภายในบริษัทซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกุญแจด้านคุณภาพ ด้วยการผลิตใบมีดภายในโดยใช้เครื่องจักรที่มีคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ทำให้เราสามารถตอบสนองต่อคำขออย่างละเอียดจากลูกค้า พร้อมทั้งสามารถส่งมอบชิ้นงานตัวอย่างได้ในระยะเวลาอันสั้นอีกด้วย และเพื่อให้สามารถตอบสนองคำขอของลูกค้าแม้เพียงเล็กน้อย เราได้รับอนุญาตให้ทำการเสนอ VA และ VE ซึ่งปัจจัยที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้คือความสามารถด้านเทคโนโลยีขั้นสูงที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน และเครื่องจักรที่ทันสมัย

กรรมการบริหาร
ชินยะ ซาคาโมโตะ

CORPORATE PHILOSOPHY

  1. ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงอันเป็นเอกลักษณ์ให้กับลูกค้าอย่างตรงเวลา โดยบริการของเราจะทำให้ลูกค้าพึงพอใจ และได้รับส่วนแบ่งทางการตลาด
  2. มุ่งเน้นปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องจักรภายในโรงงานและการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตขององค์กร พร้อมกับผลพลอยได้ที่สะท้อนกลับไปยังอุตสาหกรรมในประเทศไทย
  3. รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ผ่านการทำกิจกรรม CSR รวมไปถึงกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรและคนในชุมชน ทั้งนี้ เราพร้อมยกระดับมาตรฐานด้านต่างๆ ขององค์กร อาทิ เสียงรบกวน การระบายน้ำ และความสวยงามของโรงงาน เป็นต้น
  4. ผลักดันให้เกิดการปฎิบัติต่อบุคลากรที่ดียิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อว่าองค์กรเติบโตได้จากความสุขของบุคคลากร อย่างไรก็ตาม สิ่งที่องค์กรคาดหวังย่อมเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน กล่าวคือ ผู้ที่มีผลการปฎิบัติงานยอดเยี่ยมจะได้รับการปฎิบัติอย่างเหมาะสม และพร้อมเราดำเนินการปรับปรุงสวัสดิการให้ดียิ่งขึ้น

CSR initiatives

ปรัชญาของเราคือ “เป็นบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจตามความไว้วางใจ” โดยพนักงานของเราทุกคนพร้อมทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและปกป้องสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย รวมถึงกิจกรรมในจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานเรา

  • กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
  • บริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลและโรงเรียน (เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า)
  • ให้การอบรมด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนประถมศึกษา
  • กิจกรรมทำความสะอาดแม่น้ำ
  • กิจกรรม 5ส ในวัด
  • บริจาคโลหิต เป็นต้น

Certification

ISO9001:2015 Date of Original Registration: 11 July 2007

ISO9001:2015 Date of Original Registration: 7 July 2008