เปิดรับสมัคร วิศวกรการผลิต 1 ตำแหน่ง

  • จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานทางด้านวิศวกรรมอย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะการสื่อสารและประสานงานที่ดี
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • หากเคยทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตั้งค่าเครื่องจักรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถอ่านแบบ Engineering drawings ได้
  • รับเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น