บริษัทโตโฮฯ ส่งพนักงานขับรถเข้าอบรม “โครงการฝึกอบรม Hino Smart Driver 2022”

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 พนักงานขับรถ บริษัทโตโฮฯ เข้าร่วมอบรม “โครงการฝึกอบรม Hino Smart Driver” โครงการนี้จัดขึ้นโดย บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่อย่างปลอดภัย TPRO จ.ฉะเชิงเทรา