Mr. Naoki Tsuda (Managing Director) บริษัทโตโฮ อินดัสทรี (ไทยแลนด์)จำกัด ได้เข้าขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

บริษัท โตโฮ อินดัสทรี (ไทยแลนด์)จำกัด ได้เข้ามาตั้งฐานการผลิตในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีมามากกว่า 27ปี  ด้วยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทางบริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง บริษัทของเราได้เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจเครื่องปรับอากาศรายใหญ่ของญี่ปุ่น เช่น Mitsubishi Electric และ Daikin แต่ที่ขาดไม่ได้คือการได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทำให้ทางบริษัทสามารถดำเนินการผลิตต่อไปได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ ทางบริษัทรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตจะยังมีผลประกอบการที่ดี เพื่อที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสนับสนุนให้ด้านต่างๆกลับคืนแก่จังหวัดปทุมธานี ที่สำคัญนั้นทางบริษัทยังคงเน้นย้ำในเรื่องการมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นกับผู้คนโดยรอบบริษัท โตโฮ อินดัสทรี (ไทยแลนด์)จำกัด