รางวัลระดับทองแดง ปีที่ 1 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

บริษัท โตโฮ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับรางวัลระดับทองแดง ปีที่ 1 จากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดขึ้น โดยทางบริษัทฯ ไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานมาแล้ว 2,074,335 ชั่วโมง