One day with TOHO’s Engineer ติดตามชีวิตหนึ่งวันของวิศวกร บริษัท TOHO Industry (Thailand)

หลายคนคงเคยสงสัยว่าการทำงานในฐานะวิศวกรในโรงงานผลิตจะต้องมีหน้าที่อะไรบ้าง โดยเฉพาะในโรงงานญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และมีกฏระเบียบที่เคร่งครัด ในบทความนี้ เราได้มีโอกาสติดตามชีวิตในหนึ่งวันของคุณมาซาฮิโร ซิบาคิ วิศวกร ตำแหน่ง Supervisor ของบริษัท TOHO Industry (Thailand) มาตามไปดูกันว่าในหนึ่งวันของวิศวกรมีกิจกรรมอะไรบ้าง


การทำงานในฐานะวิศวกร เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า เวลา 7:00 น.

ช่วงเช้า – กิจกรรมแรกในการทำงานของทุกๆวันคือ Morning Talk หรือการประชุมเช้าร่วมกับพนักงานในแผนก ซึ่งเป็นการแจ้งความคืบหน้าของการทำงานและข่าวสารต่างๆในโรงงาน
– หลังจากนั้น เดินตรวจสอบความเรียบร้อยภายในไลน์การผลิต และเช็ก Cycle Time ของเครื่องจักรที่จะใช้ดำเนินการผลิตชิ้นงานในวันนี้
– Setting หรือตั้งงานที่เครื่องจักร

พักกลางวัน
ช่วงบ่าย – นำชิ้นงานที่ได้จากการตั้งงานเมื่อช่วงเช้ามาตรวจสอบคุณภาพด้วยการวัดค่า และส่งต่อชิ้นงานให้กับแผนก QC เพื่อตรวจสอบคุณภาพอีกครั้ง หากได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้วจะดำเนินการเดินเครื่องจักรเพื่อผลิตชิ้นงานในลำดับต่อไป
– เนื่องจากมีงาน New Model เข้ามา จึงใช้เวลาในช่วงบ่ายทำการประเมินชิ้นงานว่าสามารถถผลิตได้หรือไม่ เช่น ใช้เครื่องจักรใด มีกระบวนการใดบ้างในการผลิต และใช้วัสดุอะไรบ้าง เป็นต้น


ข้อดีของการทำงานในบริษัท TOHO Industry (Thailand) ในความคิดของคุณซิบาคิ
1. เนื่องจากบริษัท TOHO Industry (Thailand) เป็นบริษัทขนาดกลาง หากพนักงานมีไอเดียหรือความคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆที่อยากนำเสนอ สามารถทำได้ง่ายและคล่องตัว
2. ทำงานกันเหมือนครอบครัว สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ และรุ่นพี่พร้อมสอนงานให้รุ่นน้องตลอดเวลา
3. เนื่องจากเป็นบริษัทญี่ปุ่น จึงมีความเคร่งครัดเรื่องกฏระเบียบต่างๆ ซึ่งถือเป็นข้อดีในการฝึกคุณลักษณะนิสัยการทำงาน
4. ในแผนก Production Engineer ส่วนใหญ่มีวิศวกรที่อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ซึ่งเป็นวัยรุ่น ทำให้มีบรรยากาศในการทำงานที่ผ่อนคลาย และสามารถพูดคุย สอบถาม รวมถึงให้คำปรึกษาได้ง่าย
5. ในด้านความก้าวหน้าในการทำงาน ไม่ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหน ถ้าหากมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงาน ไม่ใช่เรื่องยากเลยที่จะได้รับการปรับตำแหน่งหรือขึ้นเงินเดือน ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นจุดเด่นของบริษัทขนาดกลางที่มีจำนวนคนไม่มาก ทำให้มองเห็นการทำงานและความตั้งใจของทุกคนอย่างทั่วถึง

TOHO Industrial (Thailand) engineer


นอกจากนี้ ทางทีมผู้บริหารยังเน้นนโยบายการทำงานที่ทุกคนในแผนกสามารถทำงานแทนกันได้ ไม่ว่าจะเกิดการลางาน หรือลาออก พนักงานที่อยู่จะสามารถทำงานแทนกันได้อย่างราบรื่น ดังนั้นพนักงานจึงมั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับการสอนงานและอบรมอย่างทั่วถึงในทุกขั้นตอนการทำงาน


มาซาฮิโร ซึบาคิ / Masahiro Tsubaki
Supervisor แผนก Production 1

เข้าทำงานในบริษัท TOHO เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564
หน้าที่รับผิดชอบ ดูแลความเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาในไลน์การผลิตเพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างราบรื่น และดูแลงานเกี่ยวกับ New model มีประสบการณ์ในการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 ปีในส่วนงานด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วน Automotive