พิธีเจิมเครื่องจักร บริษัท TOHO INDUSTRY (Thailand)

ในช่วงเช้าของวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหารและตัวแทนพนักงานจากทุกแผนกของบริษัท TOHO INDUSTRY (Thailand) ได้จัดพิธีเจิมเครื่องจักรขึ้น ภายในงานได้มีการไหว้ศาลพระภูมิ ทำบุญ และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ หลังจากนั้นได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ทำการเจิมเครื่องจักรจำนวน 2 เครื่องเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างเสริมกำลังใจให้แก่ผู้ปฎิบัติงาน


TOHO Industrial (Thailand)


เครื่องจักรที่ทำการเจิมในครั้งนี้มีด้วยกัน 2 เครื่อง ได้แก่ Centerless Grinder (Micron) ซึ่งเป็นเครื่องสำหรับเจียรชิ้นงานให้ได้ตามขนาดและข้อกำหนดของลูกค้า โดยเป็นเครื่องจักรสำหรับดำเนินการผลิตชิ้นงาน New Model ที่ได้เริ่มผลิตไปเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2564 ที่ผ่านมา และเครื่อง CNC (Miyano) Type BND-51SY ซึ่งเป็นเครื่องจักรสำหรับซัพพอร์ตการผลิตที่มีจำนวนคำสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะคำสั่งซื้อจากยุโรป

TOHO Industrial (Thailand)

“ขอขอบคุณทางฝ่ายผู้บริหารทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นที่เล็งเห็นถึงความสำคัญและอนุมัติการสั่งซื้อเครื่องจักรในครั้งนี้ โดยเครื่องจักรทั้ง 2 เครื่องจะนำมาใช้เพื่อซัพพอร์ตคำสั่งซื้อจากลูกค้าในอนาคตครับ”

คุณวัชระ จำปาม่วง / Watchara Champamuang
Factory Manager