กิจกรรม CSR บริจาคเครื่องปรับอากาศให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 2566

ทางบริษัทโตโฮฯ ได้จัดกิจกรรมบริจาคเครื่องปรับอากาศ ให้แก่โรงเรียนในเขตปทุมธานีทุกๆปี เนื่องด้วยทางผู้บริหาร บริษัทฯได้คำนึงถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่เสมอ อีกทั้งยังเป็นการคืนกำไรให้แก่สังคมอีกด้วย ทางบริษัทฯจึงได้จัดกิจกรรม CSR2023 บริจาคเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่สถานที่ที่มีความต้องการทั้งหมด 3 แห่ง คือ

  1. โรงเรียนวัดท้ายเกาะ จำนวน 1 เครื่อง
  2. โรงเรียนคลองลาดช้าง จำนวน 2 เครื่อง
  3. โรงเรียนวัดบางเดื่อ จำนวน 2 เครื่อง