พิธีลงเสาเอกในพื้นที่โรงงานใหม่

วันที่ 13 ก.ค. 66 บริษัทฯได้มีการจัดพิธีลงเสาเอกในพื้นที่โรงงานใหม่ พิธีลงเสาเอกเป็นพิธีสิริมงคลให้แก่สถานที่นั้นๆ อีกทั้งยังทำให้การอยู่อาศัยที่นั้นๆร่มเย็นเป็นสุขและยังเป็นพิธีที่ทำให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างราบรื่นอีกด้วย