One day with TOHO’s delivery team ติดตามชีวิตหนึ่งวันของพนักงาน Delivery ผู้ทำหน้าที่ด่านหน้าในการขนส่ง

หนึ่งในความสำคัญที่ทำให้การผลิตระหว่างบริษัทดำเนินไปได้อย่างราบรื่นนั้น ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าจะต้องเป็นการขนส่ง ซึ่งการขนส่งในอุดมคติของหลายคนคงจะเป็นความรวดเร็วและตรงต่อเวลา แต่การขนส่งในภาคอุตสาหกรรมนั้นมีเงื่อนไขที่มากกว่านั้น ในบทความนี้เรามาติดตามชีวิตหนึ่งวันของคุณศุภชัย สุภาราญ แผนก Delivery มาตามไปดูกันว่าในหนึ่งวันของพนักงาน Delivery มีกิจกรรมอะไรบ้าง

การทำงานในแผนก Delivery เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้า เวลา 6:30 น. เพื่อตรวจเช็กความพร้อมของรถบรรทุก

ช่วงเช้า – ตรวจเช็กรถบรรทุก และประชุมเช้าเพื่อรับการแจ้งข่าวสารจากหัวหน้างาน
– หลังจากนั้นโหลดชิ้นงานที่จะนำส่ง ชั่งน้ำหนัก และแจ้งข้อมูลน้ำหนักของชิ้นงานให้ฝ่าย Delivery รับทราบ โดยในการขนส่งแต่ละครั้ง ทางบริษัทจะกำหนดให้มีน้ำหนักไม่เกิน 15 ตัน
– เตรียมเอกสารที่ได้รับจากฝ่ายขาย โดยตรวจสอบรายละเอียดน้ำหนักและจำนวนกล่องเทียบกับรายละเอียดในเอกสาร Invoice
– ออกเดินทางไปยังบริษัทลูกค้า

พักรับประทานอาหารกลางวัน โดยทางบริษัทจะจัดเตรียมข้าวกล่องให้
ช่วงบ่าย – เข้าไปส่งของในบริษัทลูกค้า โดยจะใช้เวลาในการขนส่งและจัดการเรื่องเอกสารต่างๆประมาณ 2 ชั่วโมง
– เดินทางกลับมาถึงโรงงานเวลาประมาณ 17:00 น.

การทำงานขนส่งชิ้นงานระหว่างบริษัท มีจุดที่ต้องคำนึงมากกว่าความรวดเร็วและการตรงต่อเวลา กล่าวคือ ในการขนส่งชิ้นงานหนึ่งครั้ง พนักงานจะต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ทั้งเงื่อนไขการขนส่งบริษัทตนเอง กฎการขนส่งของบริษัทลูกค้า รวมไปถึงกฎหมายการจราจร

บริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) มีจุดแข็งคือการส่งมอบที่ตรงต่อเวลาและคุณภาพที่ดี สองสิ่งนี้เป็นจุดที่ทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเรา นอกจากนี้ ในการขนส่งยังจำเป็นที่จะต้องมีทักษะความสามารถหลากหลายด้าน เช่น ความชำนาญเส้นทาง การขนส่งที่ปลอดภัย การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีที่เกิดความผิดพลาด รวมไปถึงการเคลื่อนย้ายชิ้นงานไม่ให้เกิดความเสียหาย และแผนก Delivery ก็สามารถจัดการได้ตามเงื่อนไขและกฎต่างๆที่กล่าวข้างต้น

▲ หน้าที่ของ Delivery ที่ต้องตรวจสอบความพร้อมรถบรรทุกและโหลดชิ้นงาน

สำหรับจุดเด่นและข้อดีของการทำงานในฐานะ Delivery คุณศุภชัย กล่าวว่า “จากการทำงานในฐานะ Delivery ทำให้รู้จักการจัดการเวลาที่ดี รู้จักเส้นทาง และที่สำคัญคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับ เพราะในการขนส่งชิ้นงาน อาจจะมีความผิดพลาดได้ ดังนั้นพนักงานขนส่งจึงเป็นเหมือนด่านหน้าที่จะต้องสื่อสารทำความเข้าใจกับลูกค้าที่หน้างาน ยิ่งไปกว่านั้น ผมยังได้เรียนรู้เรื่องกฎหมายการจราจรจากการทำงานนี้ และกฎหมายเหล่านั้นยังสามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยครับ ตลอดระยะเวลาการทำงานทั้งหมด 6 ปีในแผนก Delivery ผมรู้สึกภูมิใจและชอบในหน้าที่งานของตัวเองครับ”


ศุภชัย สุภาราญ / Supachai Suparan
Sub Leader แผนก Delivery

เข้าทำงานในบริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) เมื่อปี 2559 ในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต หลังจากนั้นหัวหน้างานเห็นแววในการทำงานด้าน Delivery จึงได้ย้ายมาทำงานในแผนก Delivery และได้เลื่อนตำแหน่งเป็น Sub Leader